Telefon: 070-6762853    E-Post: info@bonnakott.se

Gunnarås gård

Gunnarås ligger i södra delen av Alvesta kommun, Västra Torsås socken. Vi som bor och brukar gården heter Karl-Eric och Eva Johansson.

Gården har drivits ekologiskt och är KRAV-certifierad sedan 1997. Här finns Gotlandsfår, som förutom kött även ger fina skinn, samt nötkreatur av rasen Hereford som betar och vårdar våra hagar. På åkrarna odlas gräs som blir vinterfoder till våra djur.

Vi har även två katter samt tre hundar, varav en vallhund som hjälper oss att samla och flytta fåren till nya beteshagar. Vår dotter Ellen hjälper oss när det är dags för lamning och fårklippning. Det är också Ellen som tränar vallhunden.

Skogsbruk och odling av ängsblommor för fröproduktion ingår också i vår verksamhet.

www.gunnaras.se