Telefon: 070-6762853    E-Post: info@bonnakott.se

Vi är Bonnakött

Bonnakött kommer från KRAV-gårdar i Småland. Varumärket ägs gemensamt av lantbrukarna genom föreningen Lokal Köttproduktion Kronoberg.

För det första betyder det att du som köper Bonnakött har nära till lantbrukaren: vi som hanterar din order har direkt kontakt med både djuruppfödaren och slakteriet. Vi svarar gärna på frågor om produktionen, eller om inte det räcker, sätter dig i kontakt med våra producenter.

Och för det andra betyder det att lantbrukarna själva är med och bestämmer om varumärket, produktionen och försäljningen. Medlemmarna som levererar till oss är överens om att det finns fler värden än priset: kvalitet, djurvälfärd, miljöhänsyn, matkultur och en levande landsbygd.


Ekologiskt eller KRAV

KRAV är en av flera ekologiska märkningar, KRAV-märket ägs av KRAV ekonomisk förening.
För alla EUs länder finns det gemensamma regler för ekologisk produktion, de måste följas för att en produkt ska få säljas som ekologisk. KRAV är en svensk märkning av ekologiska produkter, och har givetvis EUs regelverk som en miniminivå, men har fler regler än EUs regelverk, inte minst när det gäller djurvälfärd. KRAV reglerar också fler områden än EU, t ex slakt och transporter vilket inte alls omfattas av EUs förordning. Därför har Bonnakött valt att certifiera sin produktion enligt KRAVs regler.