Telefon: 070-6762853    E-Post: info@bonnakott.se

Osaby Säteri

Lars-Erik Johnsson arrenderar Naturskyddsföreningens gård Osaby Säteri, söder om Växjö. Där vårdar hans köttdjursbesättning markerna i naturreservatet. Produktionen är KRAV-certifierad